Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI FINBLIQS.COM


Drogi Użytkowniku/Partnerze!

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

KABE Krzysztof Biernat z siedzibą ul. Robotnicza 1b, 63-700 Krotoszyn, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 621-168-04-95, REGON: 300481941 Dane kontaktowe Serwisu: tel.: +48 536 816 456, e-mail: krzysztof.biernat@finbliqs.com.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika/Partnera oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.


Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Serwis (w tym prowadzenie Konta);
 • Kompleksowa obsługa Twoich zgłoszeń i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania;
 • Marketing bezpośredni (w tym dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji handlowych).

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa zlecenia lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji Użytkowników/Partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub wykonania żądania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w Serwisie.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie
 • brak możliwości korzystania z Usług Serwisie
 • brak możliwości dokonania zamówień w Serwisie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Administrator nie stosuje profilowania.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH / PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania i usług potrzebnych do prowadzenia Serwisu, w tym KONTOMATIK UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno, Litwa, o kodzie osoby prawnej 304852516, kod VAT: LT100011837810 będącą instytucją płatniczą świadczącą wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku nadzorowaną przez Bank Litwy wpisaną do rejestru prowadzonego przez Bank Litwy pod numerem LB000487 na mocy decyzji z dnia 17.12.2018 r. oraz KONTOMATIK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338706, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213542911, REGON: 142043500, z kapitałem zakładowym w wysokości 250.000,00 złotych, opłaconym w całości, wpisana do rejestru dostawców  świadczących wyłącznie usługę  dostępu do informacji o rachunku prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27.09.2019 r. nr AISP1/2019, którym to podmiotom zostają powierzone dane Użytkowników do przetwarzania w celu pobrania – za zgodą Użytkownika – informacji z rachunku/rachunków bankowego Użytkowników

Administrator zawarł z „Kontomatik” pisemną umowę powierzenia danych osobowych i strony zobowiązały się do ścisłego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników/partnerów oraz do współpracy przy przetwarzaniu na cele Serwisu.

 • biuro księgowe
 • kancelarie prawne
 • hostingodawca
 • Partnerzy w rozumieniu Regulaminu, którzy wybrali opcję udostępnienia danych kontaktowych Użytkownika
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Twoje dane możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności strony.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
krzysztof.biernat@finbliqs.com.

Lub zadzwoń:

telefon: +48 536 816 456

lub skontaktuj się pisemnie pod adres: KABE Krzysztof Biernat z siedzibą ul. Robotnicza 1b, 63-700 Krotoszyn.